The Petticoat Dance Shop

petticoat bestel informatie

home winkelwagentje

bestel informatie

Webshop

Alle aanbiedingen gedaan door Petticoat Dance zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Petticoat Dance behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Alle prijzen en tarieven van Petticoat Dance zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

Bestelling

Dat gaat heel eenvoudig. U bestelt met behulp van de shoppingcart / winkelwagentje en betaalt met een creditcard, iDEAL of een bank/giro overschrijving. Alle producten die U bestelt kunt U terug vinden in het winkelwagentje. Hier kunt U een product weer verwijderen of aantallen veranderen. Als U er zeker van bent dat alle gegevens correct zijn ingevuld klik dan op de knop ''afrekenen'', U kunt dan naam en adres invullen en een betalings methode kiezen.

Bevestiging

Als U iets besteld heeft ontvangt U binnen 24 uur een bevestigings e-mail. Als U geen e-mail heeft ontvangen laat het ons dan even weten via service@petticoat-dance.net

Betaling

Aankopen via Petticoat Dance kunnen op de volgende wijzen betaald worden:
-iDEAL, alleen vanuit Nederland
-Paypal
-direct met creditcard
-een bank- of giro overschrijving

bank gegevens:
IBAN NL64INGB0004771850
BIC INGBNL2A
t.n.v. Mailorderservice.net Hoorn Nederland.

Betaalt U vanuit een eurozone land, betaal dan met "shared costs". De bankosten zijn dan hetzelfde als bij een normale binnelandse overboeking.

Vermeldt bij betaling via de bank altijd het bestel nummer !

Verzending

Petticoat Dance hanteert geen minimum bestel bedrag, iedereen is altijd welkom, of U nou 1 artikel bestelt of 10. De verzendkosten bedragen 1.95 euro per bestelling. We verzenden uitsluitend naar Belgie, Nederland en Luxemburg.

Leverings termijn

De leveringstermijn van onze producten bedraagt normaal gesproken ca 2-3 dagen nadat de betaling is ontvangen. Indien wij een artikel niet voorradig hebben is de leverings termijn maximaal 30 dagen of anders met u overeen gekomen. Indien wij deze leverings termijn niet na kan komen zal we dit aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons per e-mail te melden, waarna wij het reeds door u betaalde bedrag binnen 7 werkdagen aan u terug zal betalen

Herroepingsrecht / Retourneren:

Mocht u niet tevreden zijn over Uw aankoop dan kunt u het, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, altijd terug sturen. U ontvangt dan het volledige aankoop bedrag van ons terug.

Als u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw complete bestelling aan ons te melden, bv. schriftelijk per post, fax of e-mail. U kunt hiervoor gebruik maken van dit model formulier voor herroeping herroeping.txt of herroeping.pdf, maar bent hier toe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Te ruilen of te retourneren producten moeten ongedragen, onbeschadigd (inclusief labels) en, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking, met onze barcode binnen 14 dagen na uw melding bij ons retour zijn. Verzend kosten dient u zelf te betalen. Niet of onvoldoende gefrankeerde retour zendingen worden niet in ontvangst genomen.

Indien de geretourneerde artikelen gebruikt zijn voor andere redenen dan slechts passen, labels verwijderd zijn, beschadigd zijn of er duidelijke sporen van (verdergaand) gebruik zijn bent u aansprakelijk voor waardevermindering. Voor een eventuele waardevermindering krijgt u een rekening of zal verrekend worden met het terug te betalen bedrag.

Wij zullen onverwijld doch binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst de aankoop kosten, inclusief leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, terug betalen, doch niet eerder dan wij de goederen hebben ontvangen of dat U aantoont de goederen te hebben verzonden.

Indien U bestelling gedeeltelijk terug stuurt worden de leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht niet terug betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, betalen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel in stemt. Aan de terugbetaling zijn voor u geen kosten verbonden.

stuur retour zendingen aan:
mailorderservice.net
Poldermolen 2
1622 KP Hoorn
Nederland

Wij sturen u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw retourzending met daarin de vermelding van de geretourneerde artikelen en het terug te storten bedrag.

Indien wij ondanks zorgvuldige controle toch een verkeerd artikel hebben gestuurd verzoeken wij U dit ons zo spoedig mogelijk te melden en het artikel aan ons terug te sturen. Uiteraard vergoeden wij de door U gemaakte verzendkosten.

Garantie

Wij geven garantie op materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Deze garantie vormt geen beperking van de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 10 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail of per brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het factuur nummer. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. De garantie houdt in dat het artikel gerepareerd, vervangen of terugbetaald zal worden indien Petticoat Dance bepaald heeft dat de garantie van toepassing is.

Eigendom:

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Petticoat Dance totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Petticoat Dance zijn voldaan.

Toepasselijk recht:

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

U kunt dit document met behulp van de standaard functies van Uw browser opslaan en / of afdrukken.

Informatieblad voor liefhebbers van jukeboxen
Petticoat Dance
Poldermolen 2 1622 KP Hoorn NL Handelsregister Hoorn nr.: 37117084.